Vaccinationer

Priser

Hvis du er sikret i gruppe 1, er undersøgelse og behandling gratis, bortset fra visse helbredserklæringer og vaccinationer
Hvis du er sikret i gruppe 2, betaler du selv en del af konsultations- og ydelseshonoraret.

Hvis du ikke er sikret, betales privat honorar.

Priseksempler:

Kørekortattest 400 kr.

Influenzavaccination 200 kr.

Parkeringskort 200 kr.

Priserne på rejsevaccination ligger tæt på Danske Lægers Vaccinationsservice
.

13692

Femøs vartegn – de gamle popler