FemølaegenJeg er ø-læge på den smukke ø, Femø. 1950 Født – 1980 Læge embedseksamen fra Københavns Universitet – 1980-83 Turnus på praksisrelevante sygehuse i Danmark og Sverige – 1983 Alment praktiserende læge i Sønderjylland – 1990 Alment praktiserende læge på Mandø – 1994 Speciallæge i almen medicin – 1995 Alment praktiserende læge på Femø . Følger Praktiserende Lægers Organisations (PLO) anbefaling om systematiseret efteruddannelse Akkrediteret 2016 i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).