Femølaegen

 

 

 

 

 

 

Jeg er Ø-læge på den smukke ø, Femø

1950 Født

1980 Embedseksamen fra Københavns Universitet

1980-1983 Turnus på praksisrelevante sygehuse i Danmark og Sverige

1983-1995 Praktiserende læge i Sønderjylland og Mandø

Fra 1995 Praktiserende læge på Femø

Akkrediteret i 2016  i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)