16607Jeg er ø-læge på den smukke ø, Femø

– 1950 Født
– 1980 Læge embedseksamen fra Københavns Universitet
– 1980-83 Turnus på praksisrelevante sygehuse i Danmark og Sverige
– 1983 Alment praktiserende læge i Sønderjylland
– 1990 Alment praktiserende læge på Mandø
– 1994 Speciallæge i almen medicin
– 1995 Alment praktiserende læge på Femø

.

Følger Praktiserende Lægers Organisations (PLO) anbefaling om systematiseret efteruddannelse

Akkrediteret 2016 i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).